Casework

Grondbeginsel van IJM is de verdediging en de bescherming van individuele mensenrechten voor alle mensen door de wet voor hen te laten werken, door diegenen die in strijd handelen met lokale en internationale wetten gerechtelijk te vervolgen. 
Zoek op Casework Regio (Engelstalig)


IJM Wereldwijd
IJM werkt samen met lokale autoriteiten om vrijheid te brengen aan slachtoffers van mensenhandel. Via individuele zaken confronteert IJM het agressieve menselijk geweld: 

 • geweld dat weduwen en wezen ontdoet van hun eigendom en middelen van bestaan,
 • geweld dat kinderen hun waardigheid en gezondheid ontneemt wanneer zij verhandeld worden in gedwongen prostitutie,
 • geweld dat vrijheid en veiligheid ontneemt aan gezinnen die leven in slavernij.

IJM’s lokale juristen werken in 16 kantoren in hun gemeenschappen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. In de traditie van abolitionist William Wilberforce en invloedrijke leiders als moeder Theresa en Martin Luther King Jr. is ook IJM’s werk gegrondvest op de christelijke oproep tot het brengen van gerechtigheid, verwoord in de Bijbel (Jesaja 1:17): Wees rechtvaardig, help de armen, kom op voor de wezen en pleit voor de weduwen. 

Enkele manieren waarop wij dit handen en voeten geven zijn: 

 • Undercover onderzoek dat noodzakelijk is voor het redden van slachtoffers uit slavernij en voor het verzamelen van voldoende bewijzen tegen hun schenders.
 • Samenwerking met lokale nazorgpartners zodat slachtoffers toegang hebben tot de noodzakelijke diensten voor hun levensonderhoud als ze hersteld zijn.
 • Waarborg dat de daders in hun lokale rechtssystemen verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden.
 • Training aan de lokale autoriteiten ter stimulering van de rechtshandhaving en verbetering van rechtssystemen.

IJM’s viervoudige doel:

 • Onmiddellijke bevrijding van en hulp aan slachtoffers
 • Vervolging van daders
 • Nazorg voor slachtoffers
 • Structurele verandering

Terwijl IJM zich richt op individuele zaken, is het doel op lange termijn structurele hervormingen te bewerkstelligen van gebroken rechtsstelsels ter voorkoming van verder misbruik van kwetsbare mensen. In de vijftien jaar sinds haar oprichting is de organisatie gegroeid naar meer dan 300 man personeel. Verreweg de meesten van hen zijn lokale professionals die in hun eigen land dienen. Door middel van het werk van IJM en de inzet van mensen van goede wil, zijn duizenden slachtoffers van gewelddadige onderdrukking bevrijd: weduwen kunnen weer voor hun kinderen zorgen nadat zij hun huizen teruggekregen hebben, jonge meisjes worden niet langer dagelijks verkracht in bordelen en hele gezinnen zijn vrij van slavernij.  

Steun IJM! GEEF

International Justice Mission The Netherlands, ING bank account NL37INGB0004961389, The Hague.

www.ijmnl.org